Sisällysluettelo

latest change 02.10.2020, version id 5038, change: Edited by juhani.hyvarinen.

Opastava teksti

1       Asetustekstit, jotka erityisesti vaikuttavat ilmavaihtojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen

2       Johdanto

3       Soveltamisala, yleiset ohjeet

4       Määritelmät

5       Ilmanvaihdon paloturvallisuusratkaisun yleiset perusteet

5.1        Yleinen perusta

5.2        Palo-osastointi

5.3        Rakennusten paloluokitus

5.4        Rakennusosien ja tarvikkeiden luokat

6       Tuotteiden ja ratkaisujen vaatimuksenmukaisuus

6.1        Tuotekelpoisuus

6.2        Rakennusosien paloluokitus

6.3        Ilmakanavan materiaalivaatimukset

6.4        Ilmakanavien paloeristysratkaisut

6.5        Palopellit

7       Paloturvallisuusratkaisun perusteet eri rakennuksissa ja tiloissa

7.1        Yleistä

7.2        Asuinrakennukset

7.3        Majoitustilat

7.4        Hoitolaitokset ja erityisasuminen sekä sairaalat ja terveyskeskukset

7.5        Toimistorakennukset

7.6        Autosuojat

7.7        Osastoidut uloskäytävät, hissikuilut ja -konehuoneet

7.8        Palo- tai räjähdysvaaralliset tilat

8       Palon ja savun leviämisen estäminen palo-osastossa

9       Palon ja savun leviämisen estäminen palo-osastosta toiseen

9.1        Yleistä

9.2        Yhdistämisrajoitukset

9.3        Palopeltien käyttö

9.4        Ilmakanavan palonkestävyys

9.5        Ilmakanavan palonkestävyys erikoistapauksissa

9.6        Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativat kohdepoistokanavat

9.7        Kuilun palonkestävyys

9.8        Ilmanvaihtokanavien paloteknisten läpivientien erityistapauksia

10     Palon leviämisen estäminen vesikattoon tai ulkokautta toiseen palo-osastoon tai rakennukseen

11     Erityisiä ilmanvaihdon paloturvallisuuskohteita

11.1      Ilmanvaihdon konehuoneratkaisut

11.2      Lämmöntalteenottolaitteen paloturvallisuus

11.3      Kierrätys-, siirto- ja palautusilman käyttö

11.4      Keittiön laite- ja kanavavaatimuksia

11.5      Valmistuskeittiöiden materiaalivaatimukset