Automaatio ja paikallinen sähköntuotanto

latest change 12.03.2021, version id 5471, change: Created by juhani.hyvarinen.