Mitä uutta Talotekniikkainfossa?

Body

Muutoslistaus, uusin ylinnä:

4.1.2024

Lisätty kaksi opasta esimerkit-osioon ilmavirtojen tasapainotuksesta. Lisäykset on listattu uutiskirjelistaukseen.

2.11.2023

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas on päivitetty. Muutokset on listattu uutiskirjelistaukseen

7.6.2023

Muutokset on listattu uutiskirjelistaukseen.

22.6.2022

Muutokset on listattu uutiskirjeeseen, joka löytyy uutiskirjelistauksesta.

1.3.2022

 1. Kokeillaan muutoksista tiedottamista Uutiskirjeellä. Uutiskirjelistaus löytyy sivun ylälaidan valikosta. Voit myös tilata uutiskirjeen sähköpostiisi tulevia päivityksiä ajatellen. Uutiskirje on pidetty asettelultaan hyvin perusmuotoisena ja se toimii lähinnä vinkkaamaan tehdyistä muutoksista.
 2. Talotekniikkainfossa on nyt julkaistu uusi opas rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluun. Oppaassa käsitellään koneellisen savunhallintajärjestelmän suunnittelun lähtötietoja. Tutustu oppaaseen Talotekniikkainfossa.

17.2.2022

 1. Talotekniikkainfon esimerkit-​osiossa on julkaistu uusi esimerkki keittiöiden ruoanvalmistuslaitteiden ilmanvaihdon periaateratkaisuista. Samassa yhteydessä Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -​oppaan kappaletta 11.5. Valmistuskeittiöiden materiaalivaatimukset päivitettiin niin, että siitä poistettiin vastaava taulukko, joka löytyy nyt esimerkistä. 

9.9.2021

 1. Tehty julkaisujärjestelmän päivitys, jonka yhteydessä paljon teknisiä muutoksia. Asiasisältöön ei ole tehty muutoksia päivityksen yhteydessä.

11.6.2021

 1. julkaistu Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan, Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan ja Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivitysversiot. Oppaiden muuttuneet kohdat on kuvattu kunkin oppaan Palaute ja versiot -luvussa talletetussa dokumentissa.
  • hyväksytty Sisäympäristöryhmän kokouksessa 27.5.2021
 2. julkaistu lopullinen versio Konseptit-osiosta 
  • hyväksytty Sisäympäristöryhmän kokouksessa 27.5.2021

24.3.2021

 1. avattu uusi energiatehokkaan korjausrakentamisen konsepteja esittelevä osio
  • hyväksytty julkaistavaksi kommenttien keräämistä varten sähköpostikyselyllä sisäympäristöryhmässä 19.3.2021
 2. julkaistu loka-joulukuussa kommenteilla ollut LTO:n toimivuuteen kylmässä liittynyt selvitys ja hankintamäärittelymalli
 3. julkaistu loka-joulukuussa kommenteilla ollut ohje tiiviiden asuinrakennusten ilmanvaihdon suunnitteluohje paine-erojen hallintaan

15.2.2021

 1. lisätty kaksi osiota, joissa esitellään automaatiota ja paikallista energiantuotantoa aurinkosähköpaneeleilla koskevan lain ja asetuksen tekstit ja taustamuistiot
 2. hyväksytty julkaistavaksi opastarpeen kartoittamista varten sisäympäristöryhmän kokouksessa 26.1.2021

10.6.2020 ja 2.10.2020

 1. Sisäilmastoryhmä totesi vuoden 2020 alussa tarpeelliseksi käydä päivityskierros ainakin Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan ja Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan osalta. Vaikka tarve ei ollutkaan suuri sovittiin, että myös Vesi- ja viemärilaitteistot -opas päivitetään niiltä osin, mihin on saatu palautetta. Päivityskierros saatiin valmiiksi Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivityksen julkaisemisen myötä 2.10.2020.

11.6.2019

 1. Sisäympäristöryhmä käynnisti tammikuussa 2019 ensimmäisen päivityskierroksen kaikkien kolmen oppaan osalta.
  • Muutosehdotukset tehtiin Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan ja Vesi- ja viemärilaitteistot -oppan osalta niiden kirjoittajaryhmien toimesta, ja päivitys on hyväksytty sisäympäristöryhmässä 22.5.2019. Uudet versiot julkaistiin kesäkuussa 2019.
  • Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivitysryhmä koostui suunnittelijatoimistojen edustajista ja päivitystyö valmistui joulukuun lopussa 2019.