Mitä uutta Talotekniikkainfossa?

Body

Muutoslistaus, uusin ylinnä:

9.9.2021

 1. Tehty julkaisujärjestelmän päivitys, jonka yhteydessä paljon teknisiä muutoksia. Asiasisältöön ei ole tehty muutoksia päivityksen yhteydessä.

11.6.2021

 1. julkaistu Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan, Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan ja Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivitysversiot. Oppaiden muuttuneet kohdat on kuvattu kunkin oppaan Palaute ja versiot -luvussa talletetussa dokumentissa.
  • hyväksytty Sisäympäristöryhmän kokouksessa 27.5.2021
 2. julkaistu lopullinen versio Konseptit-osiosta 
  • hyväksytty Sisäympäristöryhmän kokouksessa 27.5.2021

24.3.2021

 1. avattu uusi energiatehokkaan korjausrakentamisen konsepteja esittelevä osio
  • hyväksytty julkaistavaksi kommenttien keräämistä varten sähköpostikyselyllä sisäympäristöryhmässä 19.3.2021
 2. julkaistu loka-joulukuussa kommenteilla ollut LTO:n toimivuuteen kylmässä liittynyt selvitys ja hankintamäärittelymalli
 3. julkaistu loka-joulukuussa kommenteilla ollut ohje tiiviiden asuinrakennusten ilmanvaihdon suunnitteluohje paine-erojen hallintaan

15.2.2021

 1. lisätty kaksi osiota, joissa esitellään automaatiota ja paikallista energiantuotantoa aurinkosähköpaneeleilla koskevan lain ja asetuksen tekstit ja taustamuistiot
 2. hyväksytty julkaistavaksi opastarpeen kartoittamista varten sisäympäristöryhmän kokouksessa 26.1.2021

10.6.2020 ja 2.10.2020

 1. Sisäilmastoryhmä totesi vuoden 2020 alussa tarpeelliseksi käydä päivityskierros ainakin Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan ja Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan osalta. Vaikka tarve ei ollutkaan suuri sovittiin, että myös Vesi- ja viemärilaitteistot -opas päivitetään niiltä osin, mihin on saatu palautetta. Päivityskierros saatiin valmiiksi Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivityksen julkaisemisen myötä 2.10.2020.

11.6.2019

 1. Sisäympäristöryhmä käynnisti tammikuussa 2019 ensimmäisen päivityskierroksen kaikkien kolmen oppaan osalta.
  • Muutosehdotukset tehtiin Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan ja Vesi- ja viemärilaitteistot -oppan osalta niiden kirjoittajaryhmien toimesta, ja päivitys on hyväksytty sisäympäristöryhmässä 22.5.2019. Uudet versiot julkaistiin kesäkuussa 2019.
  • Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivitysryhmä koostui suunnittelijatoimistojen edustajista ja päivitystyö valmistui joulukuun lopussa 2019.