Talotekniikkainfon kevään 2024 aikana tehty päivityskierros on valmistunut ja muutokset on viety julkaisualustalle 11.6.2024. Muutokset on listattu alta löytyviin pdf-muotoisiin muutosyhteenvetoihin (poistot yliviivauksin ja lisäykset alleviivauksin).

Lisäksi

Kaksi viimeksimainittua on aikaisemmin julkaistu Taltekan kotisivuilla. Keväällä 2024 pidettiin lausuntokierros, jonka tulosten huomioinnin jälkeen sisäympäristöryhmä päätti julkaista aineistot Talotekniikkainfossa. 

Ystävällisin terveisin
Juhani Hyvärinen
Talteka

 

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -​oppaan muutokset kevään 2024 päivityskierroksella

Muutokset käsiteltiin päivitystyöryhmässä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt. Päivityskokouksia oli yksi, jossa käytiin lävitse päivitysaiheet ja niiden käsittely alustavasti. Läpikäyntiin osallistui kolme henkilöä. Muistio jaeltiin koko ryhmälle. Kevennettyyn käsittelytapaan päädyttiin aiheiden vähäisyyden ja selkeyden vuoksi.

Läpikäynti

 • Janne Korhonen       Vantaan kaupunki
 • Mikko Saari               Eurofins Expert Services Oy
 • Juhani Hyvärinen      Talteka

Muistion jakelu

 • Petri Perkiömäki       Helsingin kaupunki
 • Juha Likonen             Helsingin kaupunki
 • Satu Kääpä                Helsingin kaupunki
 • Jorma Railio             
 • Sasu Karkiainen        A-​Insinöörit Teollisuus ja Talotekniikka Oy
 • Oskari Mattila           ETS Nord
 • Jari Hotokainen        Granlund Oy
 • Jarmo Kuitunen        Ins tsto Jarmo Kuitunen Oy
 • Tuire Tommila           Metsta
 • Marko Issakainen     Sweco Finland Oy

Kiitoksia päivitystyöhön asiantuntemustaan ja aikaansa antaneille ryhmän jäsenille samoin kuin palautetta antaneille henkilöille.

 

Vesi- ja viemärilaitteistot -​oppaan muutokset kevään 2024 päivityskierroksella

Muutokset käsiteltiin päivitystyöryhmässä, johon ottivat osaa seuraavat henkilöt. Päivitystyöryhmä kokoontui kaksi kertaa.

 • Jyri Jyrkkäranta                  A-​Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Matti Niemelä                    A-​Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Ville Matveinen                 Eurofins Expert Services Oy
 • Kari Laitinen                      Helsingin kaupunki
 • Risto Ojala                         Helsingin kaupunki
 • Tuire Tommila                   Metsta ry
 • Elina Kortet                        Uponor Suomi Oy
 • Marko Haljoki                    Uponor Suomi Oy
 • Janne Korhonen                Vantaan kaupunki
 • Juhani Hyvärinen              Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Kiitoksia päivitystyöhön asiantuntemustaan ja aikaansa antaneille ryhmän jäsenille samoin kuin palautetta antaneille henkilöille.

 

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -​oppaan muutokset vuoden 2024 päivityskierroksella

Muutokset käsiteltiin päivitystyöryhmässä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Urpo Koivula          A-​Insinöörit Oy
Aki Kurronen          Entalcon Oy
Jari Merivirta          Espoon kaupunki
Oskari Mattila        ETS Nord As
Raimo Perttunen   FläktGroup Finland Oy
Vikke Niskanen      Granlund Oy
Petri Perkiömäki    Helsingin kaupunki
Satu Kääpä             Helsingin kaupunki
Juha Likonen          Helsingin kaupunki
Jarmo Kuitunen     Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen Oy
Tomi Toivonen       Kuopion kaupunki
Ilkka Koskela         Lapin Pelastuslaitos
Jukka Nissilä          Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy
Ilmari Kirjalainen  Oy Lindab Ab
Marko Issakainen Sweco Finland Oy
Janne Korhonen   Vantaan kaupunki
Juhani Hyvärinen   Talteka

Ryhmä kokoontui 4 kertaa 2 tunnin kokouksiin. Osa ajasta käytettiin rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluoppaan päivitysten käsittelyyn. Kiitoksia päivitystyöhön asiantuntemustaan ja aikaansa antaneille ryhmän jäsenille samoin kuin palautetta antaneille henkilöille.

 

Rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluoppaan muutokset päivityskierroksella 2024

Muutokset käsiteltiin samassa työryhmässä, joka käsitteli Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivitykset. Työryhmä on mainittu yllä.

 

Kommenttivastaukset