11 Rakennuslupa

Opastava teksti

Savunpoistosuunnittelijan kelpoisuuden arviointi voidaan tehdä samoin kuin hankkeen vastaavan iv-suunnittelijan kelpoisuuden arviointi.

Rakennuslupa voi edellyttää paloteknistä suunnitelmaa, jonka tarve määritellään kohteen vaativuuden perusteella. Usein savunhallintasuunnitelma on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Rakennusvalvonta voi niin harkitessaan pyytää lausunnon kolmannelta osapuolelta sen varmentamiseksi, että kohteen koneellisen savunpoiston suunnitelma täyttää pelastustoimen vaatimukset.

Ohjekortissa RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT PÄÄPIIRUSTUKSET, (https://www.toptenrava.fi/doc/ohjeet/OHJE-ARK11D.pdf) kuvataan pääpiirustuksissa esitettävät palotekniset tiedot rakennuksittain:

  • paloluokka
  • rakennuksen suojaustaso
  • palokuorma
  • savunpoiston mitoitus ja periaateratkaisut (ml. puhalluspaikat ja korvausilman ottaminen)

Vain pääpiirustukset varustetaan hyväksytty-leimalla ja niitä on noudatettava. Kaikki muut suunnitelmat täydentävät pääpiirustuksia ja otetaan vastaan ja arkistoidaan. 

Taulukko 2 Esimerkki tehtäväjaosta savunpoiston suunnittelussa ja valvonnassa.

savunpoistoluokka
  kuvaus
    suunnittelijan kelpoisuus
      palotekninen suunnitelma
        savunpoiston esitystapa
          pelastuslaitos
            Suunnitelmien toimitus rakennusvalontaan
SP I Mahdollisuus savunpoistoon: ikkunat, ovet, luukut, käsiavaus (sähkö ok) ei erillistä savunhallinnan suunnittelijaa ei tarvetta esitetään pääpiirustuksissa ei tarvetta  ei rakennusvalvontaan
sähköiset:  ryhtyvän(työmaan tuotekelpoisuuslista
SP II Pelastustoimen helpottaminen: yksittäiset luukut, puhaltimet, yms. Manuaaliohjaus ei erillistä savunhallinnan suunnittelijaa ei tarvetta esitetään pääpiirustuksissa yleensä ei tarvetta 
(Topten kortti: OHJE PALO01)
ei rakennusvalvontaan
sähköiset:  ryhtyvän(työmaan tuotekelpoisuuslista
SP II Pelastustoimen helpottaminen: sp-luukut, -puhaltimet, -verhot, kanavat. Manuaaliohjaus savunhallinnan suunnittelija on perehtynyt savunhallintaan kun järjestelmä edellytetään: yleensä vaativa Tekniset ratkaisut ja periaatteet IV-suunnitelmien yhteydessä muistio tai palotekninen suunnitelma ja PEL leima Erillinen savunhallinnan järjestelmäsuunnitelma rakennusvalvontaan, vaatimustasot + vastaa vaatimuksia
SP III Poistumisen turvaaminen. Automaattiset savunpoistolaitteet tai oletettu palonkehitys. suunnittelija:
- perehtynyt savunhallintaan
- on aiempaa kokemusta
edellytetään yleensä: poikkeuksellisen vaativa Tekniset ratkaisut ja periaatteet IV-suunnitelmien yhteydessä palotekninen suunnitelma ja savunpoistosuunnitelma ja PEL leima Erillinen savunhallinnan järjestelmäsuunnitelma rakennusvalvontaan, vaatimustasot + vastaa vaatimuksia

Rakennusvalvontaan toimitetaan palotekninen suunnitelma, savunhallinnan mitoitusperusteet ja esitetään järjestelmältä vaadittu toimintavarmuusaika sekä miten se saavutetaan.

Järjestelmäsuunnitelma: järjestelmäkaavio ja savunhallinnan komponenttien vaatimuksenmukaisuus vaatimustasoon nähden

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.