3 Yleistä

Opastava teksti

3.1 Soveltamisala

Tämä opas on koneellisen savunpoiston suunnitteluohje. Se ei sisällä suunnitteluohjeita painovoimaisen savunpoiston suunnitteluun, eikä rakennusten paineistukseen.

Savunhallinta paineistamalla on rajattu pois tästä oppaasta. Paineistaminen saattaa soveltua esimerkiksi korkeaan ja maanalaiseen rakentamiseen.

3.2. Käsitteet

Tässä oppaassa käytetään seuraavia käsitteitä:

Savunhallinnan käsitteet

 • savunhallintasuunnitelma: paloteknistä suunnitelmaa tarkentava suunnitelma savunhallinnan järjestämisestä
 • savunpoisto: tässä oppaassa tarkoitetaan savunhallintaa koneellisella järjestelmällä
 • savunhallintakanava: savunhallinnan savunpoistoon tai korvausilman tuomiseen käytetty kanava

3.3. Savunpoiston suunnittelun tehtäväjako

Tässä oppaassa ehdotetaan suunnittelijoiden välistä tehtäväjakoa koneellisesti järjestetyn savunhallinnan tapauksessa esimerkisksi seuraavalla tavalla, mutta muutkin tehtäväjaot ovat mahdollisia sen mukaan, mitä kohteessa on sovittu. Tärkeintä on, että eri suunnittelijoiden alle ryhmitellyt tehtävät tulevat tehtyä.

Palotekninen suunnittelija

 • suunnittelee koko savunpoiston toiminnallisuuden ja tarkastaa ja yhteensovittaa muiden suunnittelijoiden suunnitelmat
 • määrittelee koneellisen savunpoiston suunnittelun lähtötiedot (savulohkot, savulohkojen savunpoistomäärät, savunpoiston imupisteiden paikat, savunpoiston korvausilman sisäänottopaikat, savunpoiston käyttö- ja ohjaustavat). Lähtötiedot voidaan esittää esimerkiksi RIL 232 -oppaan liitteen Savunpoiston suunnitteluperusteet -lomakkeen avulla.
 • määrittelee savunpoiston ohjauskeskuksen (SPOK) sijainnin, ohjaustaulun naamakuvan, laukaisu- tai käynnistyskaaviot ja käyttöohjeet
 • varmistaa käytettyjen tuotteiden tuotekelpoisuuksien ja laatii tarvittavat rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittamisen selvitykset
 • vie tiedot tarvittavin osin Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjaan
 • suunnittelee käyttöönoton

Rakennussuunnittelija:

 • suunnittelee koneellisessa savunpoistossa tarvittavat korvausilmaluukut toimilaitteineen
 • suunnittelee koneellisessa savunpoistossa käytettävät muut luukut maanpinnassa, ulkoseinissä, vesikatossa ja niihin liittyvät toimilaitteet

Rakennesuunnittelija:

 • suunnittelee rakenneaineiset savunhallintakanavat
 • suunnittelee rakennussuunnittelijan tehtäviin liittyvät rakenteelliset asiat
 • suunnittelee savunhallintakanavistojen ja -peltien kannatukset 

LVI-suunnittelija:

 • suunnittelee savunpoisto- ja korvausilmapuhaltimet
 • suunnittelee savunpoisto- ja korvausilmakanavat
 • suunnittelee savunpoisto- ja korvausilmakanaviin liittyvät savunhallintapellit ja paloeristykset
 • määrittää laitteiden kannatustarpeen
 • vie tiedot tarvittavin osin lvi-suunnittelun perusteet -asiakirjaan 

Rakennusautomaatiosuunnittelija:

 • suunnittelee ohjausjärjestelmät paloteknisen suunnittelijan määrittelemien ohjaustapojen perusteella

Sähkösuunnittelija:

 • suunnittelee kaikkien järjestelmään liittyvien laitteiden kaapeloinnit ja kaikki tarvittavat keskukset

Koneellisen savunpoiston kohteissa savunpoiston korvausilmaluukkujen, korvausilmaikkunoiden ja muiden vesikattoon, julkisivuun tai muualle tulevien avautuvien luukkujen ym. suunnittelu kuuluu rakennussuunnitteluun (arkkitehti). Näiden sähköistys kuuluu sähkösuunnittelijalle ja hankinta rakennusurakoitsijan kautta. LVI-suunnittelija ei osallistu näihin muuten kuin rakennusautomaation suunnittelun kautta luukkujen ja ikkunoiden avausten ohjauksien suunnittelussa.

Jos savunpoistojärjestelmään sisältyy muita kuin perinteisiä lvi-komponentteja, kuuluu niiden suunnittelu rakennussuunnitteluun. Näitä ovat mm erilaiset paloluukut, niiden avausmekanismit, ym. Näiden hankinta ei tule lvi-urakan kautta eikä niitä suunnitella lvi-suunnitelmiin.

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

 • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.