Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas, päivitetty 11.6.2024

Opastava teksti

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan kolmas päivitetty versio julkaistiin kesällä 2021. Aikaisemat versiot ja niissä tehtyjen muutosten vertailu edelliseen versioon on talletettu oppaan Palaute ja versiot -sivulle, josta löytyy myös oppaan uusimman version pdf-tuloste. Erityisesti tämän oppaan pdf-tulosteen muodostaminen sivuston painikkeilla vie aikaa useita minuutteja suuresta kuvamäärästä johtuen. 

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas kirjoitettiin syksyn 2017 ja talven 2018 aikana. Kommenttiluonnos oli kommentoitavana tällä sivustolla 28.2.-29.3.2018 välisenä aikana. Opastekstiä päivitettiin ensimmäisen käyttövuoden aikana saatujen kommenttien perusteella vuoden 2019 aikana ja päivitetty versio julkaistiin jouluna 2019.

Tämä opas koostuu opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta soveltamisen tueksi. Asetuksessa on varsin vähän rakennuksen ilmanvaihdon paloturvallisuutta suoranaisesti koskevia pykäliä, joten ryhmittely perustuu asetustekstin lisäksi myös Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas 2012 -sisällysluetteloon. Asetuksesta kopioidut kohdat ovat kaikki kappaleessa 1 ja ne on merkitty sinisellä pystyviivalla asetustekstikohtien vasemmassa laidassa. Oppaan opastavat tekstit ovat valkoisella pohjalla.

Opastavat tekstit eivät ole velvoittavia, ja ne on kirjoitettu yleisellä tasolla niin, että niitä noudattamalla voidaan toteuttaa asetuksessa esitetyt määräykset ja vaatimukset. Opastavan tekstin kullakin ohjeella voi olla useita yksityiskohtaisia toteutustapoja esimerkiksi sen mukaan, mikä on ollut suunnittelijan valitsema suunnitteluperiaate tai kohteen tilaajan vaatimustaso. Opasta käytettäessä on myös muistettava, että oppaassa olevien ohjeiden lisäksi voi olla muita toteutustapoja, joilla päästään määräysten mukaiseen vaatimustasoon. 

Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa hankkeeseen ryhtyvän osoittamaan ratkaisun kelpoisuuden, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. 

Rakennusta suunniteltaessa on myös hyvä muistaa, että vaatimustaso on usein järkevää asettaa vaativammaksi kuin määräyksissä esitetty minimitaso. Asetuksessa esitetyt vaatimukset koskevat kaikkia rakennuksia ja lisäksi kunkin kohteen vaatimukset asetetaan erikseen niin, että lopputulos palvelee käyttäjäänsä mahdollisimman hyvin.

Oppaan tekstejä lainattaessa tai käytettäessä osana muita tekstejä lähdeviitteenä voi käyttää esimerkiksi seuraavanlaista viittausta:

  • Talotekniikkainfo. Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas, päivitetty pp.kk.vvvv. Kappale x. Talotekninen teollisuus ja kauppa ry. Saatavilla: https://www.talotekniikkainfo.fi/ilmanvaihtolaitosten-paloturvallisuus-opas
  • Tekstissä viittauksena käytetään merkintää (Talotekniikkainfo) tai, mikäli samassa tekstissä on useita viittauksia eri kohtiin, voidaan viittaukset erotella toisistaan lisäkirjaimella (Talotekniikkainfo a), (Talotekniikkainfo b) jne.
Luokka
Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Mikko P (ei varmistettu)

Mielestäni pitäisi ehdottomasti olla revisioluettelo mitä on päivitetty /muutettu milloinkin.

23.01.20 22:27 Ikilinkki
Toimitus

In reply to by Mikko P (ei varmistettu)

Varsin kattava vertailu edelliseen versioon on oppaan luvussa Palaute ja versiot https://www.talotekniikkainfo.fi/ilmanvaihtolaitosten-paloturvallisuus-opas-paivitetty-23122019/palaute-ja-versiot. Oppaiden eri versiot julkaistaan hallitusti noin kerran vuodessa ensi alkuun.

Oppaan kirjoitustyön yksityiskohtainen muutoshistoria on tarvittaessa selvitettävissä julkaisualustan ylläpitäjän käytössä olevalla versiohallintatyökalulla. Versionhallintatyökalulla pystytään tarkistamaan jokainen tehty editointimuutos erikseen. Editointimuutokset kuitenkin julkaistaan kaikki yhdellä kertaa.

27.01.20 10:37 Ikilinkki
Joonas (ei varmistettu)

Miksei näistä revisioista voisi olla vaikka jakelulista, mihin voisi liittyä ja niistä tulisi sähköpostiin ilmoitus kun uusin päivitys on tullut. Ja myös siinä viestissä/pääsivuilla voitaisiin avata muutamalla sanalla/lauseella, mitä on muuttunut.

04.07.22 12:27 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

In reply to by Joonas (ei varmistettu)

Kiitoksia palautteesta. Uutiskirje lisättiin mukaan alustan toimintoihin alkuvuodesta 2022, mutta uutiskirjelistauksen linkki on jostain syystä tipahtanut pois päävalikosta päivitysten yhteydessä. Linkki on nyt palautettu ylävalikkoon, ja vanhoja uutiskirjeitä voi selata sieltä sekä tilata vastaisen varalle sähköpostitse lähetettävän pelkistetyn ilmoituksen tulevia päivityksiä varten.

10.08.22 09:25 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.