Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet

Opastava teksti

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Sen toteuttamisen tueksi FINVAC laati kaksi ilmanvaihdon mitoitusopasta: toisen asuinrakennuksille ja toisen muille rakennuksille. Oppaat korvasivat aiemmin kumotun Rakentamismääräyskokoelman osan D2 liitetaulukot. Äänitasojen ohjearvot löytyvät ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen ääniympäristöstä ja sen tueksi tehdystä ohjeesta.

Vuoden 2019 aikana kerrättiin palautetta ilmanvaihdon mitoitusoppaista ja oppaat päivitettiin saadun palautteen pohjalta.

FINVACin kaksi opasta on talletettu myös Talotekniikkainfo-palveluun. Alla ovat sekä viimeisimpien oppaiden ladattavat versiot että vuoden 2017 versio. 

Finvacin oppaat, uusin versio (2019)

Rakennuksen ääniympäristö

Alla ovat linkit ympäristöministeriön sivuilta löytyviin ääniympäristöön liittyvään asetukseen ja ohjeeseen.

Ennen asetusta rakennuksen äänympäristöstä tilakohtaisia äänitason ohjearvoja oli annettu rakentamismääräyskokoelman osan D2 liitteen 1 taulukoissa. Uudessa asetuksessa rakennuksen ääniympäristöstä tilatyyppien määrä on suppeampi kuin aikaisemmassa ohjeessa. Suunnittelussa asetettavaa vaatimusta äänitasolle voi arvioida sosiaali ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen perusteella.

Vaikka D2 tai sen liite eivät enää ole voimassa, voi mahdollisesti myös vanhan ohjeen mukaisia äänitason ohjearvoja käyttää pohjana äänitasovaatimuksen asettamisessa niille tiloille, joille uudesta asetuksesta ei löydy vaatimusta. Yksi tällainen yleinen tilatyyppi on asuinrakennusten kylpyhuone, jossa äänitason maksimiarvon ohjeena oli 38 dB LA,eq,T ja 43 dB LA,max. Ohjetaulukon esittelytekstin mukaan lisäksi, jos ilmanvaihto- tai kierrätysilmalaitteiden tehostusta voidaan ohjata henkilökohtaisesti käyttöajan ohjearvoja suuremmiksi, voidaan tehostuksen aikana äänitason ohjearvot (LA,eq,T ja LA,max) ylittää + 10 dB. 

Finvacin oppaat, aikaisemmin julkaistut versio

  Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
  Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

  Kommentit

  Ville M (ei varmistettu)

  Onko mietitty mitoitusperusteiden (tietotaulukoiden) tarjoamista jossain koneluettavassa muodossa (Esim. Json)?

  07.06.23 10:55 Ikilinkki
  Ville M (ei varmistettu)

  In reply to by Toimitus

  Tähän tarkennuksena vielä eli tietotaulut ja säädökset eivät olisi vain Json-muodossa, vaan myös se tietosisältö olisi koneen ymmärtämässä muodossa. Ts. voisi muodostaa loogisia ketjuja, et jos on tämä ja tämä, niin tulee tuo jne. Monitulkintaiset ja umpikujaan ajautumiset olisivat siis poissa. Huomiot/kommentit -osio ei näyttelisi tässä siis lainkaan roolia, vaan kaikki tieto olisi ympättynä itse soluihin tai useammalle riville, jolloin koodi osaisi tätä tulkata.

  Taulukkoarvojen sitominen esim. Rava3-tilatyyppeihin (tai muuhun nimiöön, jota kaikki (ARK, RAK, ...) samaa mökkiä kasaavat käyttävät) helpottaisi vastaavuuksien löytämistä koneellisesti. Myös vastaavuustaulukot jo olemassa olevien/vanhojen kanssa tekisivät tiedon virtaamisesta tasalaatuisempaa.

  14.12.23 15:29 Ikilinkki
  juhani.hyvarinen

  In reply to by Ville M (ei varmistettu)

  Pävityksen yhteydessä sovittiin, että ehdotus välitetään Finvacille, joka on valmistanut mitoitusoppaat. Talotekniikkainfo ei ainakaan tässä vaiheessa valitettavasti pysty tarjoamaan ehdotettua palvelua.

  11.06.24 13:51 Ikilinkki

  Lisää uusi kommentti

  Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

  Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.