22 Tulisija ja erillispoistot

Asetusteksti

Erityissuunnittelijan on suunniteltava tulisijan ja erillispoistojen käytön vaatima lisäulkoilmavirran saanti siten, että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toimii hallitusti ja rakennuksen tai huonetilojen paineet eivät muutu haitallisesti.

Opastava teksti

Tulisijan vaatima palamisilmavirta otetaan huomioon ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa. 

Tulisijoissa palamisilma voidaan johtaa tulisijan alle suoraan ulkoa, mikä on tehokas tapa pienentää korvausilmamäärän tarvetta, ulkoseinään sijoitettavan ulkoilmaventtiilin tai muulla soveltuvalla tavalla. Palamisilman johtamisesta tulisijan alle noudatetaan takkavalmistajan ohjeita.

Mikäli palamisilma johdetaan suoraan tulisijaan, on kanavointi, sulkupelti ja arina sekä niiden paloturvallisuus ja puhdistettavuus otettava huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Palamisilman hallittu johtaminen tulisijaan estää huoneilman turhan jäähdyttämisen, huoneistoon ei tule vedontunnetta ja liesituulettimen tai keskuspölynimurin vaikutus tulisijan vetoon on pienempi kuin palamisilman huoneistosta ottavan tulisijan tapauksessa.

Ilmanvaihtokoneiden takkatoiminto ei ole tarkoitettu takan palamisilman sisälle tuomiseen, vaan sytyttämisavuksi, ja siksi takkakytkimen toiminta-aika on rajoitettu.

Takan lämmön siirtymistä voi tehostaa asentamalla tuloilmaventtiili takan yläpuolelle. Pienellä puhalluksella saadaan aikaan suuren ilmamassan siirtyminen ja katon rajaan nousseen lämpimän ilmamassan sekoittuminen. Takan päälle ei tule sijoittaa poistoventtiiliä.

Tulisijan tehokkaalla käytöllä ja ilmanvaihdon toiminnalla on selkeä vuorovaikutus. Puun polttamiseen tarvitaan palamisilmaa, ja savukaasut tulee johtaa hallitusti pois rakennuksesta. Toisaalta savupiippu on peltien ollessa avoimina yksi ilmanvaihdon virtausreitti. Tulisijalla varustetut tilat suositellaan varustettavaksi palovaroittimen lisäksi häkävaroittimella.

Tulisijaa käytettäessä tulee välttää liesituulettimen tai keskuspölynimurin samanaikaista käyttöä.

Keskuspölynimurin tarvitseman korvausilman saamiseksi voidaan käyttäjää ohjeistaa avaamaan tuuletusikkuna tai kytkemään takkakytkin päälle imuroinnin käytön ajaksi. Suunnittelijan laatii käyttöoppaan rakennuksen lvi-laitteiden yhteiskäytöstä eri tilanteissa. 

Keskuspölynimurin tai liesituulettimen vetokaappien ja kohdepoistojen (koulujen fysiikan kemian ja teknisen työn tilat, ammattikoulut, laboratoriot) korvausilman saannin suunnittelussa voidaan soveltaa muiden erillispoistojen ratkaisuja kuten ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmamäärien tarpeenmukaista ohjausta.

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Toimitus

Sähköpostipalaute:

Asuinkerrostalokohde, jossa liesikuvun korvausilmansaanti on toteutettu käyttämällä IMS-peltejä asuntojen tulokanavissa. Tämä on kuitenkin ajanut siihen, että tulokanavaan ei saada enää IMS:n lisäksi esimerkiksi IRIS-peltiä toimimaan savunrajoittimena, vaan ollaan jouduttu käyttämään palopeltejä. Tilaaja haluaisi päästä eroon palopelleistä, jotka ovat huoltokohteita.

MItä vaihtoehtoja tämän ratkaisemiseksi on?

22.03.19 11:18 Ikilinkki
Toimitus

In reply to by Toimitus

Määräyksen teksti ”Erityissuunnittelijan on suunniteltava tulisijan ja erillispoistojen käytön vaatima lisäulkoilmavirran saanti siten, että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toimii hallitusti ja rakennuksen tai huonetilojen paineet eivät muutu haitallisesti.” on erittäin hyvä lause. LVI-suunnittelija on vastuussa LVI-järjestelmän toimivuudesta koko sen suunnitellun elinkaaren ajan.

Ratkaisuja korvausilman saantiin voi olla mm.

1. Tulo- ja poistokanavan IMS:it ja kuristimet. 

  • - Kuristimena toimivan laitteen läpi saa virrata korkeintaan 42 dm3/s ilmaa 100 Pa:n paine-erolla. 
  • - Jos yksi pystykanava ei riitä, niin sitten on tehtävä toinen.

2. käytetään kahta nousutulokanavaa ja toinen asunnon tuloilmakanava varustetaan moottoripellillä.

3. Finvacin opas asuinrakennusten ilmanvaihtoon esittää kolme vaihtoehtoa kappaleessa 5 Ohjeita ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluun

4. Tai jokin muu LVI-suunnittelijan esittämä ratkaisu

Palopeltiin perustuvaa ratkaisua ei suositella ensisijaisena ratkaisuna asuinrakentamisessa, vaan on ensin hyvä selvittää passiiviset ratkaisutavat.

LVI-suunnittelun ja -toteutuksen perusteet asiakirjassa esitetään ratkaisu rakennuslupaa haettaessa. Rakennushankkeen laatutaso määritellään siinä vaiheessa. Ratkaisu on osa rakennuslupaa ja jos siitä haluta myöhemmin poiketa tai sitä muuttaa niin uusi ratkaisu on syytä kirjata Lupapisteeseen muutoksena perusteluineen.

22.03.19 11:25 Ikilinkki
Toimitus

Erillispoistojen korvausilmaan on vain takkojen osalta järkeviä ratkaisuja olemassa. Eli mainittu paloilman tuonti takkaan alakautta tai joidenkin hormivalmistajien ratkaisuilla.

Mutta IV-suunnitelmissa liesituuletin kuitataan tämän ohjeistuksen perusteella pelkillä maininnoilla IV-koneen tehostuksesta.

Käytännössä kuitenkaan yksikään pientalon IV kone ei voi kompensoida likimainkaan liesituulettimen poistoa. Tämä on päivänselvää, kun katsotaan mitä litramääriä liesituulettimet poistaa.

Määräystä pitäisi ehdottomasti muuttaa niin, että ulos puhaltavan liesituulettimen yhteydessä pitää olla erillinen korvausilmareitti, joka kompensoi alipaineen. Ikkunan avaaminen ei ole oikea vastaus tähän.

09.01.20 23:45 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.