Esipuhe

Opastava teksti

Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) kaikki osat uudistettiin maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen johdosta. Uudistamishankkeen tavoitteena oli, että uudistettua kokoelmaa voitaisiin käyttää niissä hankkeissa, joiden rakennuslupaa haetaan vuoden 2018 alun jälkeen. Rakentamismääräyskokoelman talotekniikkaan liittyvät osat saatettiin asetuksiksi vuoden 2017 samassa aikataulussa kuin kokoelman muutkin asetukset ja ne olivat voimassa vuoden 2018 alussa.

Yhtenä uudistamishankkeen tavoitteista oli eriyttää entistä selvemmin määräykset ohjeista. Vuoden 2017 loppuun asti voimassa olleiden rakentamismääräyskokoelmien määräysten lukumäärä on suhteellisen vähäinen, ja käytännön rakentamisessa tukeuduttiin tästä syystä määräysten yhteydessä olleisiin ohjeisiin ja selityksiin. 

Tämän oppaan päätavoitteena on varmistaa muuttuvassa säädöstilanteessa rakentamisen laadunhallinnan edellytyksiä ja edelleen kehittää laadukasta talotekniikan laitevalmistusta ja toteutusta normisääntelyn supistuessa. Opasta voidaan käyttää sellaisenaan, sen sisältöä voidaan hyödyntää tutkimus- ja kehitystoiminnassa ja ottaa koulutusmateriaalien osaksi. Oppaan tavoitteena on selkeyttää asetuksissa esitettyjen olennaisten vaatimusten tulkintaa ja tätä kautta helpottaa tuotekehityksen ja suunnittelun vaatimusmäärittelyä uuteen tilanteeseen soveltuvien kilpailukykyisten suunnitteluratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseksi, valitsemiseksi ja vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi. Ohjeet antavat tukea myös asennukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Oppaaseen on koottu rakentamismääräyskokoelman lakanneista osista ne opastavat ja selittävät ohjeet, joita katsotaan edelleen tarvittavan käytännön suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi on otettu huomioon ne viime vuosina valmistuneet esiselvitykset, joita uudistamishankkeen valmistelemiseksi on eri tahoilla tehty.

Opas on vapaasti eri tahojen käytettävissä ilman erillistä käyttölupaa. Oppaiden tekstejä voi vapaasti käyttää esimerkiksi erilaisten tietoaineistojen ja -kortistojen valmistamisessa. Oppaiden sisältö kuvaa hyvän suunnittelutavan tai hyviä suunnittelutapoja oppaiden kirjoittamishetkellä, mutta ajan myötä niiden rinnalle voi syntyä myös muita yhtä hyviä tai parempia ratkaisuja. Oppaiden sisältöä päivitetään määrävälein opassivuston Ylläpito-kohdassa löytyvän kuvauksen mukaisesti.

Oppaan kirjoittamisen päärahoittajana ol Rakennustuotteiden Laatu Säätiö ja oppaan valmistelua ohjaavaan ryhmään kuului edustajia hanketta rahoittaneista yrityksistä ja yhdistyksistä: 

 • Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (hankkeen koordinointi ja kirjoitustyön ohjaus)
 • Ympäristöministeriö
 • Rakennustarkastajayhdistys ry
 • Allaway Oy
 • BetterPipe Finland Oy
 • Camfil Oy
 • Climecon Oy
 • Enervent Oy
 • ETS Nord Oy
 • Fläkt Woods Oy
 • Halton Oy
 • KP-Tekno Oy
 • LVI-TU ry
 • SKOL ry
 • SK-Tuote Oy
 • Swegon Oy
 • Uponor Suomi Oy
 • Vallox Oy

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan kirjoittajina olivat seuraavat henkilöt:

 • Harri Aavaharju, Rakennustarkastusyhdistys ry
 • Jari Hotokainen, Granlund Oy
 • Sasu Karkiainen, Ax-suunnittelu Oy
 • Urpo Koivula, Ax-suunnittelu Oy
 • Erkki Koskinen, Camfil Oy
 • Mikko Saari, VTT Expert Services Oy
 • Jorma Railio
 • Jonne Järvinen, Insinööritoimisto Stacon Oy
 • Mika Reinikainen, Granlund Oy
 • Juhani Hyvärinen, päätoimittaja, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opasta on päivitetty keväällä 2019, keväällä 2020 ja keväällä 2021. Päivitysryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt, joiden kohdalla keväällä 2021 ryhmään liittyneet on merkitty vuosiluvulla:

 • Harri Aavaharju, Vantaan kaupunki, Rakennustarkastusyhdistys ry
 • Janne Korhonen, Vantaan kaupunki (2021)
 • Jari Hotokainen, Granlund Oy
 • Sasu Karkiainen, Ax-suunnittelu Oy
 • Mikko Saari, VTT Expert Services Oy
 • Tuire Tommila, Metsta ry
 • Jorma Railio
 • Urpo Koivula Insinööritoimisto, AX-LVI Oy (2021)
 • Hannu Martikainen, Ramboll Oy (2021)
 • Jussi Ainamo, Sweco Oy (2021)
 • Aki Kurronen, Entalcon Oy (2021)
 • Juhani Hyvärinen, päätoimittaja, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Keväällä 2020 päivitetyn kappaleen 12 Ilmansuodatus päivitysryhmään kuuluivat:

 • Matti Leppänen, Camfil Oy
 • Jukka Linjama, Camfil Oy
 • Christian Mylius, Dinair Clean Air Oy
 • Juhani Hyvärinen, päätoimittaja, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
Luokka
Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

 • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.