4 Huonelämpötilojen suunnitteluarvot

Asetusteksti

Rakennuksen huonelämpötilan on oltava suunniteltuna käyttöaikana viihtyisä, eivätkä ilman liike, lämpötilasäteily, lämpötilan vaihtelu, lämpötilaerot ja pintalämpötilat saa sitä heikentää.

Huonelämpötilan lämmityskauden suunnitteluarvona on käytettävä lämpötilaa 21 °C. Huonelämpötilan hallinnan suunnittelussa huonelämpötila voi vaihdella välillä 20 - 25 °C lämmityskaudella ja välillä 20 - 27 °C lämmityskauden ulkopuolella. Erityisestä syystä, kuten tilan erityisiä lämpötiloja edellyttävän toiminnan tai tilan erityisluonteen vuoksi, voidaan huonelämpötilan suunnitteluarvona ja huonelämpötilan hallinnan suunnittelussa käyttää näistä arvoista poikkeavia lämpötiloja.   

Huonelämpötilojen hallinnan suunnittelun perusteena käytettävinä mitoittavina säätietoina on käytettävä liitteessä 1 esitettyjä eri säävyöhykkeille säädettyjä testivuoden säätietoja ja eri säävyöhykkeille säädettyjä lämmityskauden mitoittavia ulkoilman lämpötiloja. 

Opastava teksti

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset olosuhteet (STM 545/2015). Huonelämpötilojen tulee kaikissa tilanteissa täyttää em. asetuksen vaatimukset.

Asetustekstissä viitattu mitoittavat säätiedot ilmoittava liite 1 on asetuksen liite, eikä sitä ole kopioitu Talotekniikkainfoon.  

Tilojen haitallisen lämpenemisen estämisestä ja kesäajan huonelämpötilan hallinnasta on annettu säännökset Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta.

Ohjeellisia sisäilmaston tavoitearvoja, suunnitteluohjeita ja tuotevaatimuksia on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisemassa Sisäilmastoluokitus-ohjekortissa.

Perustellusta syystä voidaan huonelämpötila suunnitella ohjearvosta poikkeavasti. Tällaisia lämmityskauden lämpötilojen tilakohtaisia suunnitteluohjearvoja esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1. Lämmityskauden huonelämpötilan tilakohtaisia suunnitteluohjearvoja tiloille, joiden huonelämpötilan suunnitteluarvo ei ole 21 °C. Ohjearvoja käytettäessä on huolehdittava, ettei viereisten tilojen viihtyisyys heikkene.

Tila huonelämpötila
[Co]
Porrashuone 17
Kylpyhuone, pesuhuone 22
Kuivaushuone 24
Myymälä 18
- myymälän kiinteä työpiste 21
Liikuntahalli 18
Kirkkosali 18
Tehdashalli, keskiraskas työ 17
Autokorjaamo, katsastustilat 17
Hissikuilu 17
Potilas-/hoitohuone 22

Jos tiloihin suunnitellaan tai rakennetaan sellaisia rakenteita, kuten suuria ikkunapintoja tai laitteita, joiden pintalämpötila poikkeaa selvästi huoneilman lämpötilasta, huonelämpötilana käytetään operatiivista lämpötilaa.

Tilakohtaisten suunnitteluohjearvojen lisäksi syy poikkeamiseen voi aiheutua myös tilan käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi, jos tiloissa oleskellaan pitkään lattialla kuten päiväkotien leikkihuoneissa, voidaan tämä huomioida tilojen suunnittelussa sellaisen lämmitystavan tai pintamateriaalin valinnalla, jolla saavutetaan suunnitelman mukainen viihtyisyys myös lattian tasolla. 

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Marianna Tuomainen (ei varmistettu)

Huonelämpötilan hallinnan suunnittelussa huonelämpötila voi vaihdella välillä 20 - 25 °C lämmityskaudella. Tämä on liian suuri vaihteluväli useille julkisille rakennuksille. Peruskouluissa, päiväkodeissa, lukioissa, ammattikouluissa, kirjastoissa, nuorisotiloissa, terveysasemilla tulee pyrkiä 20 - 23 °C lämmityskaudella. Valituksia tulee heti, kun lämpötila ylittää 23 °C. Lisäksi liian lämmin sisäilma aiheuttaa ihmisille tunteen, että ilmanvaihto ei toimi, mikä ei usein pidä paikkaansa.

17.03.19 21:39 Ikilinkki
Toimitus

Kohdassa 4 Huonelämpötilojen suunnitteluarvot todetaan 

Huonelämpötilojen hallinnan suunnittelun perusteena käytettävinä mitoittavina säätietoina on käytettävä liitteessä 1 esitettyjä eri säävyöhykkeille säädettyjä testivuoden säätietoja

Mihin liitteeseen tässä viitataan ?

(Kommentti siirretty tälle sivulle Sisällysluettelosivulta.)

08.12.20 12:27 Ikilinkki
Hannu (ei varmistettu)

Onko tämä asumisterveysasetus 545/2015 vielä voimassa vai onko Ympäristöministeriön asetus 1009/2017 korvannut tämän?

31.01.23 13:33 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

In reply to by Hannu (ei varmistettu)

Asumisterveysasetus on voimassa. Asumisterveysasetus koskee olemassa olevia asuinhuoneistoja ja oleskelutiloja ja ympäristöministeriön asetus rakennettavia rakennuksia, niiden laajentamista tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä.

Ketju siis menee niin, että ensin rakennetaan ym:n asetuksen mukaisesti ja sen jälkeen rakennuksen olosuhteiden on oltava asumisterveysasetuksen mukaisia niissä tiloissa, joita asetus koskee.

Rakennustyyppien kautta luonnehdittuna ym:n asetus kattaa suuremman joukon rakennuksia, mutta asumisterveysasetus on kattava siinä suhteessa, että se kattaa kaikki käytössä olevat asunnot ja oleskelutilat. Oleskelutiloja ovat mm. koulut, päiväkodit, palveluasunnot tai muut vastaavat tilat, jotka on tarkoitettu muiden kuin pelkästään työntekijöiden oleskeluun.

03.02.23 12:57 Ikilinkki
Joni (ei varmistettu)

In reply to by juhani.hyvarinen

...eli ymmärretäänkö niin, että uuden valmistuneen rakennuksen lämmityskauden lämpötila täytyy olla yli +20 celsiusastetta YM 1009/2017. Tuo STM 545/2015 taulukon 1 Lämpötilojen toimenpiderajat, huoneilman lämpötila lämmityskaudella +18 °C - +26 °C, eli nyt kun asunnossa on jatkuvasti lämmityskaudella n.+19 celsiusastetta ja hieman alle muttei koskaan alle +18 celsiusastetta, ei STM asetuksen mukaan tuohon tarvitse puuttua?

24.02.23 14:42 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

In reply to by Joni (ei varmistettu)

YM:n asetus antaa määräyksiä suunnittelulle eli antaa suunnitteluarvovälin. Opastavassa tekstissä on annettu joitakin tarkempia ohjeellisia arvoja, joita voidaan käyttää. Huonelämpötilasta on voitu sopia myös sopimuksilla jotain tarkempaa kuin asetuksen mukaiset arvot. Tällöin tuota esimerkin 19 asteen lämpötilaa pitää verrata siihen, mitä on sovittu. Terveystarkastaja voi puuttua asiaan, mikäli lämpötila menee alle 18 asteen.

Yhtenä sovellettavana sääntönä voi pitää myös sitä, että asuntoyhteisössä on kohdeltava asukkaita tasapuolisesti. Vanhoissa rakennuksissa huonelämpötilat voidaan patteriverkoston tasapainotuksella tuoda noin 3 asteen sisälle. Uusissa rakennuksissa ja järjestelmissä eri asuntojen lämpötilat voivat olla lähempänä toisiaan.

Todettiin, että ei aiheuta muutoksia opastaviin teksteihin.

07.06.23 11:44 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.