13 Vuotojen havaittavuus

Asetusteksti

Erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennukseen asennettavat vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet niin, että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa, ja vesijohdot ja laitteet voidaan helposti tarkastaa, korjata ja vaihtaa. Seinärakenteissa olevissa kytkentäjohdoissa ei saa olla liitoksia. Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä. 

Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville. Pystyjakojohdoissa on oltava mekaaniset tai rakenteelliset vuodonilmaisimet kerroksittain, elleivät jakojohdot ole näkyvissä.

Opastava teksti

Vesivuodot aiheuttavat vuosittain mittavat vahingot niin taloudellisesti kuin rakenteellisestikin. Pitkään huomaamattomina jatkuneet vuodot voivat johtaa home- ja mikrobivaurioihin ja aiheuttaa terveyshaittoja.

Vuotojen havaitsemiseksi ja vaihdettavuuden turvaamiseksi voidaan vesijohto asentaa esimerkiksi seuraavasti:

 1. näkyville tilaan, joka on käytössä jatkuvasti.
 2. suojaputkeen, jonka sisällä tapahtuva putkivuoto saadaan näkyville. Esimerkiksi rakennuksen alla kulkevan tonttijohdon tulee olla aina suojaputkessa.
 3. pystyjakojohdot märkätilan ulkopuolelle helposti avattavaan tilaan, johon asennetaan esimerkiksi kerroskohtaiset huolto-ovet.
 4. helposti irrotettavaan rakenneosaan, kuten alaslaskettuun kattoon, verhokoteloon tai kaappien yläpeitelevyjen taakse.
 5. vesikalusteiden kytkentäjohdot seinärakenteessa yhtenäisenä katkeamattomassa suojaputkessa. Hanakulmarasiat tulee olla yhteensopivat putkiin ja vesikalusteeseen sekä niiden ulkopinnan ja seinäpinnoituksen liitos tulee olla kitattuna vesitiiviiksi. Hanakulmarasian ja vesieristyksen liitos tulee säilyä tiiviinä mahdollisen vaihtamisen jälkeenkin
 6. tuuletettuun ryömintätilaan, jonka korkeus on vähintään 0,8 metriä ja ryömintätila on helppo tarkastaa, eikä se mene pakkaselle

Vuotojen tuomiseksi esille on olemassa useita eri toteutustapoja, joista muutamia on esitetty seuraavassa esimerkkeinä. Kosteusteknistä toimintaa ja mm vuotojen ilmaisemista käsitellään ympäristöministeriön Rakennuksen kosteustekninen toimivuus -ohjeessa.

Pystykuiluissa suositeltavin tapa rakenteelliseen vuodonilmaisuun kerroksittain on kallistaa ja vesieristää vesijohtojen läpivientivalut ja tehdä koteloon reikä, josta ulos tuleva vuotovesi on havaittavissa. KVV-suunnittelijan tulee tehdä detaljipiirustus yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa. Toinen tapa on asentaa kerroksittain tarkoitukseen kelpaavat vuotokupit, joista vuotoletku yleensä johdetaan alempaan kerrokseen näkyviin. 

Keittiön astianpesukoneen alle asennetaan vuotovesikaukalo, jonka etureuna on näkyvissä mahdollisen vuodon havaitsemiseksi. Myös tiskipöydän alle voidaan asentaa vuotokaukalo. Usein käytetään myös allaskaapin pohjalevyn läpivientien kittausta vesitiiviiksi, jolloin mahdollinen vuotovesi valuu kaapin oven alta näkyville lattialle. Yhtenä vuodot esille tuovana ratkaisuna voidaan allaskaapin pohjalevyn läpivientikohdat varustaa holkeilla. Monet rakentajat ovat jo alkaneet vesieristää koko keittiökaluston alapuolen ja seinää n. 150 mm korkeudelle, jottei mahdollinen vuotovesi leviäisi levyrakenteisten seinien alle imeytymään.

Sähköiset vuodonilmaisimet koetaan tässä tekniikan kehitysvaiheessa vielä täydentävinä ja sinänsä toivottavina ratkaisuina. Niiden käytön edellytyksenä ovat luotettava selvitys teknisestä käyttöiästä sekä helppo huolto- ja tarkastusmahdollisuus.

On suositeltavaa, että koko rakennuksen vuodonilmaisuun käytetään päävesimittarin yhteyteen asennettavaa seurantalaitetta, joka putkistovuotojen lisäksi ilmaisee myös turhat vesivuodot vesikalusteista kuten vesihanoista tai wc-istuimista.

Alakattoihin ja kotelointeihin asennettavien tarkastusluukkujen tulee olla kooltaan sellaisia, että putkiasentaja voi kaksin käsin korjata ja vaihtaa huoltokohteen. Yleensä tarkastusluukun tulee olla kokoa 500 x 500 mm, kuitenkin vähintään 300 x 300 mm,  mikäli vesilaite on aivan luukun takana. Mikäli tarkastusluukun tarkoituksena on vain sallia kohteen tunnustelu esimerkiksi vesivuodon havaitsemiseksi, tulee luukun olla kooltaan vähintään 150 x 150  mm kerroksittain. Tarkastusluukkujen palo-osastoinnin tulee vastata pystykuilun osastointia. KVV-suunnittelijan tulee kertoa luukkujen koot ja rakenteet rakennussuunnittelijalle hyvissä ajoin.

Hanakulmarasioiden liitosten täytyy olla vesitiiviitä niin, ettei mahdollinen vuotovesi pääse rakenteiden sisään ja aiheuta näin kosteusvaurioita. Rakenteiden sisään päässyt kosteus on erittäin hankalaa havaita ja kosteuden poisto on myös hankalaa. Pahimmassa tapauksessa joudutaan purkamaan seiniä ja lattioita ja tällöin tiloja ei päästä käyttämään pitkiin aikoihin. Sen lisäksi, että korjauskustannukset nousevat suuriksi, voi isoissa liikerakennuksissa tulla mittavia taloudellisia vahinkoja, kun tiloja ei päästä käyttämään. Rakenteiden sisällä olevien putkien vuotoja on vielä vaikeampaa havaita, joten on erittäin tärkeää, että putket on asennettu suojaputkeen.

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

juhani.hyvarinen

Palautetilaisuus 15.1.

Vuotojen havaittavuus

 • - jakotukkien paikat (sauna)
 • - Linjasaneeraus; putkien vaihdettavuus
 • - porraskäytävät
 • - korkeat hallit
 • - 20-30 luvun rakennukset
  • -- Helsingissä valmisteilla uusi linjasaneerausohje vanhoihin rakennuksiin: perustelluista syistä hakija voi hakea sijoitettavaksi entiseen paikkaan
  • -- Turussa edellytetty, että taloyhtiön hallitus tekee harkitun päätöksen
 • - Huoltoluukkujen määrä alakatossa, tietyin välein, putket tarkastettavissa
06.03.19 08:08 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

Sähköpostipalaute

”Keittiön astianpesukoneen alle asennetaan vuotovesikaukalo, jonka etureuna on näkyvissä mahdollisen vuodon havaitsemiseksi”

Seuraava suojaustapa mahdollistaa toteutuksen kahdella tavalla. ”Myös tiskipöydän alle voidaan asentaa vuotokaukalo”. Tuleeko vuotokaukalo allaskaapin pohjan päälle vai lattialle sokkelitilaan?

Jos suojauspaikka on lattia, niin vuotokaukalosta valuvan veden on tultava lattian pintamateriaalin, kuten parketin päälle näkyviin, eikä vesi saa päästä lattiamateriaalin alle. Allaskaapin pohjan päällä oleva vuotokaukalo ohjaa kaapin sisällä sattuvat vuodot näkyviin, mutta sokkelitilassa tapahtuvat vuodot eivät tule esille, vaan kosteus tunkeutuu rakenteisiin ja luo alustan homekasvustolle.

Nämä suojaustavat altistavat asukkaan mikrobeille, mahdollistavat kosteuden pääsyn rakenteisiin sekä kastelee allaskaapin vaihtokuntoon. Vaikka allaskaapeissa käytetään kosteudenkestävää melamiinilevyä, niin se ei ole sama asia kuin vedenkestävä. ”Usein käytetään myös allaskaapin pohjalevyn läpivientien kittausta vesitiiviiksi, jolloin mahdollinen vuotovesi valuu kaapin oven alta näkyville lattialle. Yhtenä vuodot esille tuovana ratkaisuna voidaan allaskaapin pohjalevyn läpivientikohdat varustaa holkeilla”

Allaskaapin sokkelitilassa tapahtuva astianpesukoneen poistoletkun vuoto sekä altaan vesilukon putken irtoaminen lattian viemäriputkesta ovat vuotoja, joihin allaskaapin pohjan läpivientien tilkitseminen ei anna mitään suojaa. Astianpesukonetta vaihdettaessa läpivientien kohdat aukaistaan. Kaapin pohjaan jää suojaamaton aukko, josta vuotovesi pääsee valumaan sokkelitilaan, jos läpiviennin uudelleen tilkitsemistä ei tehdä.

Tämä suojaustapa altistaa asukkaan mikrobeille sekä mahdollistaa kosteuden pääsyn rakenteisiin, jos vuotovesi pääsee lattian pintamateriaalin alle. ”Monet rakentajat ovat jo alkaneet vesieristää koko keittiökaluston alapuolen ja seinää n. 150 mm korkeudelle, jottei mahdollinen vuotovesi leviäisi levyrakenteisten seinien alle imeytymään”. 

Lattialle saadaan toimivin suojaus. Mutta on erittäin tärkeää huomioida seuraavat asiat. Kuinka estetään vuotoveden pääsy lattian pintamateriaalin alle? Jos parkettia ei asenneta kalusteiden alle, niin miten suojataan parketin reuna sokkelin sekä astianpesukoneen kohdalla estämään vesieristeen päällä olevan veden pääsyn rakenteisiin ja parkettiin? Nyt kalusteiden alle muodostuu 15 mm:n syvyinen allas. Lisäksi riskialttiita paikkoja ovat lattian ja seinän väliset isot kolot sekä levyrakenteisten seinien alareuna. Tämä suojaustapa vaatii ehdottomasti tekijältään vesieristyssertifikaattia, vaikka ei ole kyse märkätilasta.

Finanssialan Keskusliiton Vuotovahinkoselvitys 2012-2013 sivut 11,20,22, 23 ja 40. ”Tiskikoneen poistoputki on kodin suurin riski”. Vuotovahinkoselvityksen sivuilta selviää astianpesukoneen poistoletkun suuri merkitys vuotojen aiheuttajana. Vakuutusyhtiöiden vahinkotarkastajien mukaan pahimmat vuotovahingot ovat syntyneet astianpesukoneen poistoletkun rikkoutumisesta koneen takana. Kuitenkin itse vahinkoalue on suojaamattomassa allaskaapin sokkelitilassa. Vakuutusehdoissa mainitaan selvästi, että vakuutus korvaa vain äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vuotovahingot. Jos vuotovahinko tapahtuu hitaasti vuosien aikana, niin silloin vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoa. 

[ .... tuote-esittely poistettu ... Ratkaisuehdotuksessa on esitetty opastavasta tekstin lisäksi yksi tapa vuotoveden ohjaamiseksi näkyville. ...]

06.03.19 08:15 Ikilinkki
Toimitus

Sähköpostipalaute:

PEX-putken suojaputki ja vuodon havaittavuus.

Käytännössä suojaputki ei aina toimi, jos lattiakaivollisessa tilassa jakotukin suojaputken päät ovat korkeammalla kuin käyttökohteessa.

Jakotukin liitin voi esim. vuotaa putkeen ja vesi valuu kuivaan tilaan.

19.07.21 10:48 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

 • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.