34 Jätevesiviemärien puhdistusaukot

Asetusteksti

Jätevesilaitteistossa on oltava helposti käsiteltävät, suljettavat puhdistusaukot sekä vaaka- että pystyviemäreissä. Puhdistusaukkojen on sijaittava niin, että putkisto voidaan puhdistaa kokonaan. 

Opastava teksti

Puhdistusaukot sijoitetaan taulukon 34.1 mukaisesti.

Taulukko 34.1. Viemärin puhdistusaukot.
Viemärin sijainti Viemäri Puhdistusaukko Puhdistus-aukkojen enimmäis-välimatka Huomautus
Rakennus Kytkentä-viemäri Vesilukko   Vesilukoissa puhdistusmahdollisuus
Pystykokooja-viemäri Lattiakaivo, tarkastuskaivo, tarkastusputki tai puhdistusyhde  

Jätevesiviemärin puhdistus myös tuuletusviemärin kautta.

Hulevesiviemärin puhdistus myös tarkastuskaivon tai kattokaivon kautta.

Vaakakokooja-viemäri Puhdistusyhde 20 m  
Alapohjan alla Vaakakokooja-viemäri Puhdistusyhde tai tarkastusputki 20 m Puhdistusyhteen ympärillä vähintään DN 600 kaivo.
Perusmuurin ulkopuolella Vaakakokooja-viemäri Tarkastuskaivo tai tarkastusputki 40 m Tarkastuskaivon koko vähintään DN 400 mm. (1, 2)

1) Rakennuksen perusmuurin lävistävä viemäri varustetaan välittömästi perusmuurin ulko- tai sisäpuolisella puhdistusaukolla. Puhdistusaukkojen välinen etäisyys saa olla enintään 20 m.

2) Tonttiviemäri varustetaan vähintään yhdellä puhdistusaukolla. Tonttiviemärin viimeisen puhdistusaukon etäisyys yleisen viemärin liitoskohdasta saa yleensä olla enintään 20 m. Jos kaivossa on huoltoa vaativia laitteita, on kaivon koko vähintään DN 560 maan pinnalle asti. Muussa tapauksessa kaivon yläosan koko on vähintään DN 315

Viemärin puhdistusaukkojen tulisi sijaita niin, että niiden luo on helppo päästä ja että puhdistusvälineiden käyttö on mahdollista. Lisäksi tulee huomioida hygieeniset ja terveydelliset näkökohdat. Erityisesti puhdistusyhteet on hyvä sijoittaa asuntojen ulkopuolelle esim. kellariin ja varustaa ne tarkoituksenmukaisilla hormien tarkastusluukuilla huomioiden palo- ja äänitekniset haasteet.

Kohteen suunnitelmissa esitetään puhdistusaukkojen sijainnit ja huoltokirjassa lisäksi puhdistusmenetelmä.

Mikäli viemärit tehdään normaalia pienemmällä kaltevuudella (esim. pienemmät kuin 7 promillen kaltevuudet), käytetään puhdistusaukkojen välimatkoina puolta taulukon ilmoittamista etäisyyksistä.

Taulukossa 34.1 mainitulla tarkastusputkella tarkoitetaan maassa tai rakennuksen alapohjan alla olevan viemärin lakeen liitettyä putkea, joka ulotetaan lähelle maan pintaa tai vastaavasti alapohjanpintaa. Tarkastusputki saa olla suuruudeltaan yhtä putkikokoa pienempi kuin viemäri, mutta kuitenkin vähintään DN 160. Tarkastusputki liitetään viemäriin niin, että sen kautta voidaan viemäri puhdistaa sekä virtaussuunnassa että virtaussuuntaa vastaan. Putken yläosan ympärille tehdään kannellinen kaivo. Putken tulee olla suljettavissa ja rakennuksen sisäpuolella kaasutiivis.

Kaivojen on kaikilta osiltaan oltava vesitiiviitä ja rakenteeltaan sellaisia, että niihin liittyville viemäreillä voidaan suorittaa asiaankuuluva tarkastus ja huolto maan pinnalta. Kaivon sijoituksessa on otettava huomioon terveydelliset ja hygieeniset näkökohdat sekä puhdistusvälineiden käyttämiseen vaadittava tilantarve.

Aihe
Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

jarmo.maenpaa

Pystyviemäreitten alaosaan asennetut erityiset puhdistusyhteet ovat ongelmallisia:

Pystyviemäreitten erityiset puhdistusyhteet toimivat puhdistusaukkoina käytännössä huonosti niiden asuntoihin sijoituksen ja hormien tarkoitukseen sopimattomien tarkastusluukkujen vuoksi. Tarkastusluukut ovat tehtävään liian pieniä ja niiden vesieristyksissä,  palo- ja äänisuojauksissa on tapahtunut laiminlyöntejä. Puhdistettaessa pystyviemäriä on puhdistusyhteen yläpuolelle padottunut jätevesi levinnyt hormiin ja asuntoon. Puhdistuksen jälkeen ovat puhdistusyhteiden tulpat jääneet löysälle ja aiheuttaneet piilovuoron hormiin. Puhdistusyhde epäjatkuvuuskohtana pystyviemärin alaosassa on viemärimelun kannalta huono ratkaisu. Sisäpuolisten hulevesiviemäreitten padotustilanteessa puhdistusyhteet ovat aiheuttaneet mittavia vesivahinkoja.

Ehdotus talotekniikkaoppaan tekstiin:

Viemärin puhdistusaukkojen tulisi sijaita niin, että niiden luo on helppo päästä ja että puhdistusvälineiden käyttö on mahdollista. Lisäksi tulee huomioida hygieeniset ja terveydelliset näkökohdat. Erityiset puhdistusyhteet on hyvä sijoittaa asuntojen ulkopuolelle esim. kellariin ja varustaa tarkoituksenmukaisilla hormien tarkastusluukuilla huomioiden palo- ja äänitekniset haasteet. 

Puhdistustekniikka on kehittynyt ja mahdollistanut myös viemärikalusteiden käytön puhdistusaukkoina. Kohdekohtaisesti on hyvä harkita onko tarkoituksen mukaisempaa käyttää esim. lattiakaivoja asetuksen vaatimina puhdistusaukkoina perinteisen pystyviemärin alaosaan sijoitettavan puhdistusyhteen sijasta.

Sisäpuolisten hulevesiviemäreitten padotustilanteiden aiheuttamaa riskiä voidaan pienentää välttämällä puhdistusyhteiden käyttöä. Hulevesiviemäreitten pystyviemärit voidaan vaihtoehtoisesti puhdistaa tarkastuskaivon, tarkastusputken tai kattokaivon kautta.

Kohteen suunnitelmissa esitetään puhdistusaukkojen sijainnit ja huoltokirjassa näiden lisäksi mielellään sijoittelun perusteena oleva puhdistusmenetelmä.

03.04.19 13:12 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.