15 Jäätymisen estäminen

Asetusteksti

Vesilaitteistossa oleva vesi ei saa jäätyä. Kylmässä tilassa sijaitsevien vesijohtojen on oltava lämmöneristettyjä. Maahan asennettavien vesijohtojen on sijaittava routasyvyyden alapuolella, ellei vesijohtojen jäätyminen esty muulla tavalla.

Opastava teksti

Rakennuksessa olevat vesijohdot sijoitetaan yleensä rakennuksen lämmöneristeen ja höyrysulun sisäpuolelle.

Maahan asennettava vesijohto sijoitetaan allaolevan kuvan 15.1 ja taulukon 15.1 mukaisesti roudattomaan syvyyteen. Jos peitesyvyys on pienempi, vesijohto varustetaan saattolämmityksellä ja se lämmöneristetään riittävästi.

Kuva 15.1. Roudaton syvyys hietamaassa (cm) [D1 2007, kuva 6].
Taulukko 15.1 Eri maalajeista riippuvat kertoimet, joilla kuvasta 15.1 saatavat syvyysarvot kerrotaan.
Maalaji Kuvaus Routasyvyys-
kerroin
Sora Kuiva, kivinen, lohkareinen sora, kivinen täyte, kallio, sepeli 1,2 - 1,7
Hiekka Lohkareinen, kivinen soramoreeni, sorainen hiekkamoreeni, hiekkainen sora, sorainen hiekka 1,1 - 1,2
Hieta Hietamoreeni, hietainen hiesumoreeni, hiekkainen hieta, hietainen hiekka 0,9 - 1,1
Savi Savimoreeni, hietainen hiesu, hietainen hiesuinen savi 0,6 - 0,9
Voimakkaasti routivat savi. ja hiesumaalajit, jotka ovat kapillaarisessa yhteydessä pohjaveteen 0,5 - 0,7
Turvesuot Suot, missä vedenpinta on korkealla 0,3 - 0,5

Jos maahan tai kylmään tilaan asennettava vesijohto varustetaan saattolämmityksellä, sijoitetaan kaapeli vesijohdon ulkopuolelle. Vesijohdon sisään asennettavia kaapeleita eivät vesihuoltolaitokset hyväksy, eikä niitä muutoinkaan suositella, jotta talousveden laatu ei kaapeleista johtuen vaarantuisi. Lämmityskaapeliksi suositellaan itsesäätyvää kaapelia, jotta tarpeenmukainen sulanapito olisi mahdollista ja jotta veden lämpötila ei sulanapidosta johtuen nousisi tarpeettomasti.

Kylmään alapohjaan asennettavien vesijohtojen jäätyminen estetään eristämällä ja tarvittaessa varustetaan sähkösaattolämmityksellä.

Vesijohto, jota ei käytetä kylmänä vuodenaikana, asennetaan siten, että se voidaan helposti tyhjentää.

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

juhani.hyvarinen

Sähköpostipalaute:

Jäätymisen johtuvat yleensä asennusvirheistä ja huolimattomuudesta, jäätulpan laajenemisen korottama paine saattaa vaurioittaa rakenteita laajemmin, kuin mitä vuotokohta  osoittaa.

06.03.19 08:27 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.