27 Jätevesien pumppaamo

Asetusteksti

Jos rakennuksen viemäripisteistä ei voida johtaa jätevettä pois painovoimaisesti viettoviemärillä, on jätevedet pumpattava. Pumppaamon on oltava vesitiivis, maanpaineen kestävä eikä se saa aiheuttaa hajuhaittoja. Jäteveden pumppaamon on oltava tuuletettu.

Pumppaamossa on oltava käyttöhäiriöilmaisin. Pumppaamon on sijaittava sellaisessa paikassa, että se voidaan helposti tarkastaa ja huoltaa. Jätevedet eivät saa virrata takaisin pumppaamoon.

Jos viemäripiste sijaitsee padotuskorkeuden alapuolella, jätevedet on pumpattava. Korjaus- ja muutostyössä padotuskorkeuden alapuolella sijaitseva yksittäinen viemäripiste voidaan pumppauksen sijasta varustaa padotusventtiilillä lukuun ottamatta WC-vesiä.

Opastava teksti

Pumppaamo on oltava vesitiivis ja ainakin sisätiloissa myös hajutiivis. Pumppaamon maahan asennettavan keräyssäiliön on kestettävä maamassan, pohjaveden ja ulkopuolisen kuormituksen aiheuttamat kuormat. Mikäli pumppaamon toteutuksessa käytetään valmista tuotetta, pumppaamon on täytettävä standardisarjan SFS-EN 12050 soveltuvan osan harmonisoidun osion vaatimukset. Tuotestandardin SFS-EN 12050 soveltuvan osan harmonisoitujen ominaisuuksien lisäksi kansalliset vaatimukset täyttävissä pumppaamoissa on oltava käyttöhäiriöilmaisin.

Pumppaamon asennustapa riippuu maaperästä ja pohjaveden korkeudesta. Asennus tehdään erityissuunnittelijan ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli pumppaamo sijoitetaan rakennukseen, sillä on yleensä oltava omalla ilmanvaihdolla varustettu tila. Pumppaamo tuuletetaan omalla erillisellä tuuletusputkella, joka on suositeltavaa johtaa rakennuksen vesikatolle. Jos tuuletusputki jätetään ulos pihatasolle, on se sijoitettava sellaiseen paikkaan ja korkeuteen, että se ei aiheuta hajuhaittaa ympäristöön.

Pumppaamo on voitava tarkastaa ja huoltaa. Keräyssäiliön materiaalin on oltava korroosionkestävää tai siinä on oltava korroosionkestävä suojapinnoite. Jäteveden virtaaminen takaisin pumppaamoon estetään tarvittaessa yksisuuntaventtiilillä tai johtamalla paineviemäri padotuskorkeuden yläpuolelle ennen jäteveden johtamista viemäriin. Mikäli rakennuksen kaikki jätevedet pumpataan, on pumppaamossa oltava riittävä varatilavuus esimerkiksi kahden tunnin sähkökatkon varalta.

Jätevesipumppaamon toiminta koekäytetään siten, että pumpun käynnistyminen, pysähtyminen ja hälytyksen toiminta varmistetaan. Pumppaamon tuuletusputken yhteys ulkoilmaan varmistetaan sisäpuolisella kuvaamisella. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön (kvv-työnjohtajan) on tehtävä merkintä tarkastusasiakirjaan tekemistään tarkastuksista.

Pumppaamo voidaan mitoittaa esimerkin Viemärilaitteiston mitoitusohjeet mukaan.

Kappaleen standardiviitteet on listattu esimerkissä Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan standardiviitteet.

Aihe
Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Toimitus

Palautetilaisuus 15.1.

Omakotitalot ja pienten pumppaamoiden tuuletus

  • ·             Omakotitaloissa, ei välttämättä ole erillistä tuuletusviemäriä
  • ·             Olisi tarkistettava, mitä pumppaamoja koskeva standardi sanoo?
  • ·             tuuletusviemäri on tarpeellinen
06.03.19 08:46 Ikilinkki
tuire.tommila

Pienpumppaamoita koskevassa standardissa SFS-EN 12050-3 todetaan vain, että säiliön on oltava asianmukaisesti tuuletettu ja kiinteistön sisäisten pienpumppaamoiden huoneilmaan johtavan tuuletuksen on oltava hajutonta.

15.03.19 12:45 Ikilinkki
Timo M (ei varmistettu)

Omakotitalon jätevedenpumppaamon tuuletusviemärin ohjeistus omana putkena vesikatolle on aika yliampuva. Pienkiinteistökohteissa pumppaamo tuulettuu kyllä jätevesiviemärin kautta, joka on johdettu vesikatolle. Olisi syytä huomioida kokonaisuus, kuten turhanpäiväisten putkien asentaminen (ympäristötekijät, hiilijalanjälki), sekä turhien kattoläpivientien asennus ja mahdollisten vuotavien liitosten ja saumojen mahdollisuus (kosteusriski).

Meillä on tuhansia esimerkkikohteita pienissä kunnissa haja-alueiden paineviemärikohteissa, joissa pumppaamoissa ei ole erillistä tuuletusta, eikä ongelmia ole tuuletuksen tai sen puutteen vuoksi ilmennyt.

20.06.22 11:26 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

Tuuletusviemäristä ei saa aiheutua hajuhaittaa ympäristöön. Opastavassa tekstissä suositellaan tuuletusviemärin johtamista katolle, mutta muitakin ratkaisuja hajuhaitan välttämiseen varmasti on.

29.11.22 16:04 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.