26 Viemäröinnin järjestäminen

Asetusteksti

Vesipisteen yhteydessä on oltava viemäripiste, joka on liitetty viemäriin viemärikalusteen kautta. Viemäripistettä ei edellytetä kastelupostin, palopostin, hätäsuihkun, eikä yksittäisen kylmä- ja juomalaitteen yhteyteen.

Lattiakaivoon voi liittää enintään kaksi kuivakaivoa, jotka voivat sijaita enintään kolmen metrin etäisyydellä lattiakaivosta. Lattiakaivolla varustettavia tiloja uuden rakennuksen rakentamisessa sekä uuden rakennuksen rakentamista vastaavassa korjaus- ja muutostyössä ovat:

 1. suihkutila ja kylpyhuone sekä saunan pesuhuone
 2. pesutupa
 3. lämmönjakohuone
 4. ilmanvaihtokonehuone
 5. yleiseen käyttöön tarkoitettu WC-tila 
 6. tekninen tila, jossa on vesivahingon mahdollisuus
 7. autonpesupaikka
 8. erityistilat, jotka puhdistetaan vesihuuhtelulla.  
Opastava teksti

Sammutusvesilaitteistoja ja hätäsuihkuja ei yleensä katsota vesipisteiksi. Ne varustetaan viemäripisteellä vain, jos erityiset syyt niin vaativat. Jos sprinklerikeskuksen toiminnan koestamisen yhteydessä syntyvä vesivirta johdetaan jätevesiviemäriin, on poistoputki varustettava suppilolla ja hajulukolla. Koestusvesi voidaan johtaa myös sadevesiviemäriin kuten esim. letkulla sadevesikaivoon.

Jos sprinklerikeskuksen koestusvesi johdetaan sadevesiviemäriin liitetyn suppilon kautta, varustetaan suppilon kytkentäviemäri aina sulku-takaiskuventtiilillä (esim. läppätakaisku), vaikka oltaisiin padotuskorkeuden yläpuolella, sillä rakennuksen omat sadevesiviemärit saattavat padottaa, vaikka liitos kunnalliseen viemäriin ei padotakaan.

Lattiakaivottomassa tilassa oleva pesuallas tai muu allas, joka on varustettu ylivuotoaukolla, saadaan varustaa pohjatulpalla edellyttäen, että ylivuotoaukko pystyy viemäröimään siihen johdetut normivirtaamat.

Tiloissa, joissa on vesilukon kuivumisvaara, voidaan käyttää kuivakaivoa, joka yhdistetään mahdollisimman lähellä olevaan valvottuun lattiakaivoon. Lattiakaivo voidaan varustaa myös tarkoitukseen soveltuvalla viemärikaasun leviämisen estävällä toiminnolla.

Viettoviemärin viemäripiste tai viemäriin liitetty laite on sijoitettava padotuskorkeuden yläpuolelle. Jos viemärilaite sijoitetaan padotuskorkeuden alapuolelle, on se viemäröitävä pumppaamon kautta.

Viemärin suunnanmuutoksia on tehtävä mahdollisimman vähän ja ne on tehtävä siten, ettei synny haitallista liettymistä, takaisinvirtausta ja ääntä. Viemärien suunnanmuutokset tehdään yleensä enintään 45 asteen kulmilla tai loivilla enintään 90 asteen kulmilla. Pystykytkentäviemärin ensimmäinen suunnanmuutos välittömästi viemäripisteen jälkeen voidaan tehdä 90 asteen kulmilla. Vaakaviemärin liitos pysty- tai vaakaviemäriin sekä pystyviemärin liitos vaakaviemäriin tehdään yleensä enintään 45 asteen kulmilla. Asuinkerrostalossa eri huoneistojen vaakaviemäreitä ei yleensä saa yhdistää samassa tasossa yhteiseen vaakakokoojaviemäriin. Rakennuksen ulkopuolisten viemärien liittymät ja suunnanmuutokset tehdään viemärikaivojen tai tarkastusputkien yhteydessä. Kaivot on varustettava virtausta ohjaavilla pohjakouruilla.

Vesihuoltolaitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden ja esittää sen liitospaikan lisäksi liitoskohtalausunnossa. Ellei vesihuoltolaitos ole erikseen sopimuksessa määritellyt padotuskorkeutta, pidetään padotuskorkeutena yleensä erillisviemäröinnissä viemärin laen tasokorkeutta tonttiviemärin liittämiskohdassa +1000 mm sekä sekavesiviemäröinnissä kadun pintaa +100 mm tonttiviemärin liitoskohdassa. Padotuskorkeus mitataan rakennuksen alimman viemärikalusteen reunan tasolle.

Jos viemäripisteet asennetaan padotuskorkeuden alapuolelle tai jos vaadittavaa viemärikaltevuutta ei saavuteta, jätevedet pumpataan.

Jätevesilaitteistoon ei ilman erityistä syytä saa asentaa sulkulaitteita. Väestösuojasta lähtevään viemäriin asennetaan väestönsuojanpuolelta suljettavissa oleva sulkuventtiili.

Tekninen tila, jossa on vesivahingon mahdollisuus, esim. ilmanvaihtokonehuone, lämmönjakohuone, sprinklerikeskus, uima-allaslaitetila, jäähdytyskeskus tms varustetaan lattiakaivolla.

Lattiakaivo ei tee tilasta märkätilaa, mutta kaikkien lattiakaivollisten tilojen lattia tulee vesieristää ja nostaa vesieristys 10 cm seinälle.

Osa vesilaitoksista vaatii, että päävesimittaritila on varustettava lattiakaivolla.

On suositeltavaa, että pyykinpesukone asennetaan tilaan, jossa on lattiakaivo. Pyykinpesukoneen normaalit huoltotoimet saattavat aiheuttaa veden valumista lattialle.

Öljykattilahuoneeseen saa asentaa suljettavan lattiakaivon ja se tulee varustaa öljynerottimella.

Aihe
Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Toimitus

Märkätila/lattiakaivot

 • joissakin kaupungeissa tulkitaan, että lattiakaivollinen tila on märkätila: esim. Espoo: jos lattiakaivo --> on märkätila
 • palautetilaisuuden tulkinta oli, että kodinhoitohuone ei ole märkätila, vaikka siellä voi olla lattiakaivo
 • on myös muita tiloja, joissa vesivuoto on normaalikäytössä mahdollinen, ja sen vuoksi lattiakaivo on hyvä ratkaisu. Kyseisten tilojen ei kuitenkaan tarvitse olla märkätiloja.
 • kostean tilan lattiaa ei saa lävistää putkella: Lävistys on hyväksytty joissakin paikoissa. Joissakin paikoissa vaaditaan esimerkiksi korotuskaulusta, mutta nämä eivät ole asetuksen mukaisia ratkaisuja.
06.03.19 08:44 Ikilinkki
harri.aavaharju

In reply to by Toimitus

Juurikin näin. Lattiakaivo sinänsä ei tee tilasta märkätilaa.  Märkätilan vedeneristys ja rakenteet on määritelty Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Lisätty tekstiä että lattiakaivollisten tilojen lattiat tulee vedeneriatää ja nostaa seinälle 10 cm

10.04.19 11:58 Ikilinkki
asko auranen (ei varmistettu)

Vesilukon virtaama pesualtaassa, pesukoneen tyhjennys pumppaa enemmän kuin perinteinen vesilukko pystyy poistamaan.

Putkilukon läpimeno suurella virtaamalla esti lavuaarin poistoveden nousun.

10.05.21 16:39 Ikilinkki
Toimitus

In reply to by asko auranen (ei varmistettu)

Vesilukoista on kansallinen tyyppihyväksyntä, jonka taulukon mukainen tuote on hyväksyttävissä. Kyseessä on kuitenkin nimenomaan puhdistuskysymys. Vesilukot on puhdistettava ja pidettävä kunnossa, jottei niiden virtaama heikkenisi tukosten myötä.

Vanhassa D1:n liitteessä on mitoitusohje, joka pätee edelleen: viemäripiste pystyy viemäröimään 1,5-kertaisesti siihen johdetut vesipisteiden virtaamat.

 

10.05.21 16:42 Ikilinkki
Tero Hirvelä (ei varmistettu)

Ympäristöministeriön asetus 782/2017 määrittelee märkätilojen rakentamista (luku 7). Ko. asetukseen liittyvässä ohjeessa Rakennusten tekninen toimivuus, 28.2.2020, on (kohdassa 2.7 Märkätila) selkeä taulukko nro 1 kosteuseristettävistä tiloista lattiakaivovaateineen ja suosituksineen.

18.05.24 21:24 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

 • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.