7 Vesilaitteiston mitoitus

Asetusteksti

Vesilaitteiston on kestettävä sisäistä ylipainetta vähintään 1 000 kilopascalia. 

Vesikalusteista on saatava käyttötarkoitukseen nähden tasainen virtaama ilman häiritsevää ääntä ja haitallisia paineiskuja.

Opastava teksti

Kiinteistön vesilaitteisto mitoitetaan huomioiden vallitsevat paineolosuhteet, suurin tarvittava virtaama ja sen kestoaika, kullekin vesipisteelle ominainen käyttötarkoituksen mukainen virtaama (ns. normivirtaama) sekä virtaamien yhdenaikaisuus. Vesilaitteiston mitoitusohjeet ovat esimerkissä Vesilaitteiston mitoitusohjeet. D1/2007 Liite 2

Suunnittelun lähtökohtana on rakennuksen vesijohtoverkoston mahdollisimman alhainen ja vakaa painetaso. Kun verkosto suunnitellaan väljäksi, ovat virtausnopeudet ja painehäviöt putkistossa pieniä, mikä vähentää äänihaittojen riskiä. Verkoston painetaso säädetään ensisijaisesti rakennuskohtaisella paineenalennusventtiilillä. Tästä huolimatta paineenalennustarvetta saattaa esiintyä verkoston alimmissa osissa, jolloin käytetään rakennuskohtaisen paineenalennusventtiilin lisäksi haarakohtaisia paineenalennusventtiileitä tarvittavissa osissa verkostoa. 

Sekä kylmän veden että lämpimän veden lämpötilan noususta aiheutuva paineen kohoaminen vesilaitteistossa otetaan huomioon, ja sitä rajoitetaan tarvittaessa. Vesilaitteiston lämpimän käyttöveden valmistuslaitteiston yhteyteen asennettavan varoventtiilin avautumispaineeksi valitaan enintään 1000 kPa.

Vesilaitteistossa käytetään harmonisoitujen tuotestandardien tai Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäasetusten vaatimukset täyttäviä vesikalusteita, jotka kuuluvat ensimmäiseen äänitasoryhmään, ellei äänihaittojen syntyminen ole muuten estetty. Yhden perheen taloissa voidaan käyttää myös muuhun äänitasoryhmään kuuluvia vesikalusteita. Jos käytetään muita kuin ensimmäiseen äänitasoryhmään kuuluvia vesikalusteita on asia kirjattava kohteen tarkastusasiakirjaan.

Vesilaitteiston mitoituksessa huomioidaan Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen ääniympäristöstä esitetyt vaatimukset taloteknisten laitteiden äänitasoille. Asetukseen liittyy Ympäristöministeriön ohje, johon on kirjattu taloteknisitä järjestelmistä syntyvän melun ohjearvoja.

Vesi- ja viemärilaitteistojen ääniteknisestä suunnittelusta löytyy lisätietoa Rakennustieto Oy:n julkaisemasta ohjekortista LVI 20-10238.

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Jari Haavisto (ei varmistettu)

Tässä taitaa olla virhe: Yleisemmin käytettävät putkimateriaalit
On tullut vastaan työmalla, että Pex putki on liitetty o-renkaalliseen puristusosaan, koska ohje antaa mahdollisuuden!

Putkimateriaali Liitos Huomautus
Metalli
– kupari 1) juotos, puserrus (irroitettava)
puristus (tiivisterenkaallinen)
pisto, laippa
Suositus veden happamuudelle: 7,5 < pH < 9,0
Mitat taulukossa 2, juotostavat taulukossa 3
– ruostumaton teräs hitsaus, kierre, puristus EN 1.4401, AISI 316
Muovi
– PE puristus(PITÄISIKÖ OLLA PUSERRUS?), pisto, hitsaus, laippa Nimellispaine vähintään PN 10
– PE-X puristus
– PP 1) puristus, hitsaus
– monikerrosputket 2) puristus

07.11.18 09:40 Ikilinkki
Jukka Linna (ei varmistettu)

Tekstissä viitataan normivirtaamiin. Missä nuo normivirtaamat on määritelty? RakMK D1 ei enää ole voimassa, joten missä voimassa olevassa asiakirjassa määritellään vesikalusteilta vaaditut virtaamat perusteineen ja niiden mittausperiaate. Markkinoilla on esimerkiksi useita suihkuhanoja, joiden mitoitusvirtaama on 9 l/minuutti. Tai mitataanko virtaama suihkusuuttimesta (mikä niistä jos on useita?), suihkuhanan juoksuputkesta, tai jos suihkuputkea ei ole, niin vaaditaanko normivirtaama suihkusuuttimesta? Entä bidehana? Näistä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia määräyksiä tai ohjeita.

15.05.20 10:02 Ikilinkki
Toimitus

In reply to by Jukka Linna (ei varmistettu)

Normivirtaamat on listattu vesikalusteiden olennaisten teknisten vaatimusten asetuksessa (497/2019). Vesijohtojen mitoitus menee edelleen D1:n liitteiden mukaan, jossa normivirtaamat on myös mainittu.

17.12.20 23:54 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.