28 Viemärihajujen leviämisen estäminen

Asetusteksti

Viemärilaitteistosta ei saa aiheutua hajuhaittaa.

Viemäripisteessä on oltava puhdistettava vesilukko.                                        

Viemäreiden on oltava yhteydessä rakennuksen vesikaton yläpuolelle ulottuvaan tuuletusviemäriin. Kylmässä tilassa olevan tuuletusviemärin on oltava lämmöneristetty.

Opastava teksti

Jos vesipiste varustetaan viemäripisteellä, on siinä oltava vesilukko, jonka sulkevan osan syvyys on rakennuksessa vähintään 50 mm ja rakennuksen ulkopuolisessa kaivossa vähintään 70 mm. Viemäripisteen liittäminen yhteiseen vesilukkoon hyväksytään seuraavissa tapauksissa:

 1. pesuallas, kylpyamme tai suihkuallas on liitetty samassa tilassa olevaan lattiakaivoon
 2. jäähdytyskoneet ja vesisäiliöiden tms. ylivuoto- ja tyhjennysvedet on viemäröity ilmavälin kautta toisen kalusteen vesilukkoon
 3. astianpesupöytä, jossa on kolme allasta ja astianpesukone, on liitetty yhteiseen vesilukkoon
 4. pesuallasryhmät esimerkiksi laboratorioissa ja pesuhuoneissa
 5. kuivakaivo. Lattiakaivon sivuliitännän tulee olla vesilukon vedenpinnanyläpuolella.

Kytkentäviemärillä pystykokoojaviemäriin liitettävän viemäripisteen vesilukon vedenpinnan ja viemärien liitoskohdan alapinnankorkeuseron tulee olla vähintään 100 mm.

Rakennukseen tehdään vähintään yksi ulkoilmaan johtava tuuletusviemäri. Viemärin tuulettamiseksi hyväksytään seuraavat toimenpiteet:

 1. maassa sijaitseva viemäri tuuletetaan yleensä sen rakennuksen kautta, jota viemäri palvelee
 2. pystyviemäri tuuletetaan katolle, jollei viemäriä mitoiteta tuulettamattomana esimerkin Viemärilaitteiston mitoitusohjeet mukaan
 3. vaakaviemäri tuuletetaan yleensä pystyviemärin kautta, jollei viemäriä mitoiteta tuulettamattomana, tai viemäri ei ole pystyviemärin vaakaosa
 4. kytkentäviemäri tuuletetaan kokoojaviemäriin, mutta erikoistapauksessa voidaan käyttää erillistä tuuletusviemäriä siten tehtynä, ettei jätevesi pääse tunkeutumaan tuuletusviemäriin
 5. öljynerotin ja rasvanerotin sekä jäteveden pumppaus- tai käsittelykaivot varustetaan tiivein kansin ja tuuletetaan yleensä erikseen, tavallisesti rakennuksen sisäpuolisella tuuletusviemärillä katon yläpuolelle. Rasvanerotin voidaan tuulettaa myös siihen liittyvien viemäripisteiden tuuletusviemärin kautta.

Tuuletusviemärin suun vähimmäisetäisyys katosta on 0,5 m, savuhormin aukosta ja ulospuhallusilmalaitteesta 1 m, yläpuolella olevasta avattavasta ikkunasta vaakasuunnassa 5 m ja ulkoilmalaitteesta (ilman sisäänottoaukko) vaakasuunnassa 8 m.

Tuulettamattomien yksittäisten viemäripisteiden viemäröinnissä voidaan viemärin alipaineen poistamiseen käyttää tätä tarkoitusta varten laadultaan testattua ja tarkastettua alipaineventtiiliä. Alipaineventtiili asennetaan siten, että se on kaikkien niiden viemäripisteiden, joita se palvelee, ylimmän mahdollisen vedenpinnan yläpuolella. Alipaineventtiili sijoitetaan tilaan, jossa se ei jäädy tai aiheuta melu-, haju- tai muuta vastaavaa haittaa ja jossa se on helppo huoltaa tai vaihtaa.

Mikäli pohjaviemäri asennetaan kantavan laatan alle, on se johdettava mahdollisimman lyhyenä ulos rakennuksesta. Rivitalon jokaisen asunnon kokoajaviemäri johdetaan erikseen rakennuksen ulkopuolella olevaan runkoviemäriin ja kukin asunto varustetaan omalla vesikatolle johdetulla tuuletusviemärillä.

Kylmissä tiloissa tuuletusputki on lämmöneristettävä, jotta talviaikaan putkea pitkin nousevan lämpimän vesihöyryn tiivistymistä jäähileiksi putken pintaan estettäisiin.

Tuuletetussa alapohjassa on järkevää sijoittaa runkoviemäri koko matkalta alapohjatilaan.

Aihe
Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Toimitus

palautetilaisuus 15.1.

Viemärihajujen leviämisen estäminen

 • ·             ehdotettiin, että asetuksen perustelumuistion 7. kappaleen virke Kylmissä tiloissa tuuletusputki on lämmöneristettävä, jotta talviaikaan putkea pitkin nousevan lämpimän vesihöyryn tiivistymistä jäähileiksi putken pintaan estettäisiin. lisättäisiin opastavaan tekstiin.
06.03.19 08:47 Ikilinkki
jarmo.maenpaa

Tuuletusputken lämmöneristäminen kaipaa tarkempaa ohjeistusta. Käytännöt vaihtelevat riippuen kunnasta ja kohteesta.

28.08.20 12:27 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

In reply to by Paavo Mällinen (ei varmistettu)

Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan kappaleen ”28 Viemärihajujen leviämisen estäminen” opastavassa tekstissä ohjeistetaan, että tuuletusviemärin suun vähimmäisetäisyys ulkoilmalaitteesta (ilman sisäänottoaukko, ilmanottoputken suu) on vaakasuunnassa 8 m. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan taulukossa tuuletusviemärin ohjeellisiksi vähimmäisetäisyyksiksi ulkoilmalaitteesta annetaan sama 8 metriä, mutta poikkeuksena ohjeistetaan, että tuuletusviemärin aukon, joka sijaitsee vähintään 3 metriä ulkoilma-​aukkoa korkeammalla, vähimmäisetäisyys ulkoilma-aukkoon on 5 metriä.

29.11.22 16:03 Ikilinkki
Ilkka Erkkilä (ei varmistettu)

Kylpyhuone/saunan välisessä seinätilassa vaakaviemärin alipaineventtili.
Onko rakenne väärä? Sivuosassa putkea luukku ja hattu.
Venttiiliin
itseensä ei pääse käsiksi koska seinän sisällä.
Rakennusliike ei esittänyt muutosta mihinkään suuntaan.
Asia tuli ilmi vesivahinkokorjauksen yhteydessä.
Katolla ei ole erillistä viemärituuletusta.

14.03.23 11:38 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

In reply to by Ilkka Erkkilä (ei varmistettu)

Talotekniikkainfossa ei oteta kantaa yksittäisiin toteutuksiin, vaan siinä annetaan ohjeita, joiden mukaan suunniteltuna järjestelmä on määräysten mukainen.

Kappaleessa 28 Viemärihajujen leviämisen estäminen on asiaan liittyen opastavaa tekstiä: Tuulettamattomien yksittäisten viemäripisteiden viemäröinnissä voidaan viemärin alipaineen poistamiseen käyttää tätä tarkoitusta varten laadultaan testattua ja tarkastettua alipaineventtiiliä. Alipaineventtiili asennetaan siten, että se on kaikkien niiden viemäripisteiden, joita se palvelee, ylimmän mahdollisen vedenpinnan yläpuolella. Alipaineventtiili sijoitetaan tilaan, jossa se ei jäädy tai aiheuta melu-, haju- tai muuta vastaavaa haittaa ja jossa se on helppo huoltaa tai vaihtaa.

07.06.23 11:37 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

 • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.